Giáo trình Lý thuyết thống kê (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) - Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

Giáo trình Lý thuyết thống kê (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) kết cấu gồm 5 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: một số vấn đề chung trong thống kê học; quá trình nghiên cứu thống kê; phân tổ thống kê; các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội; sự biến động của hiện tượng kinh tế - xã hội; . Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIỆT XÔ GIÁO TRÌNH MÔN HỌC LÝ THUYẾT THỐNG KÊ NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Ban hành kèm theo Quyết định số 979 QĐ-CĐVX-ĐT ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng cơ điện xây dựng Việt Xô Ninh Bình năm 2019 1 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. LỜI GIỚI THIỆU Thống kê là một trong các nghiệp vụ không thể thiếu được trong công tác quản lý nhà nước và quản trị kinh doanh của doanh nghiệp. Nó còn được sử dụng như một công cụ bắt buộc trong nghiên cứu khoa học và triển khai các hoạt động thực tiễn. Do vậy lý thuyết thống kê là môn học không thể thiếu được trong hầu hết các ngành đào tạo. Để đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng cao phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển Khoa kinh tế biên soạn giáo trình Lý thuyết thống kê . Giáo trình được biên soạn theo chương trình môn học đã được Hội đồng thẩm định Nhà trường thông qua với phương châm chú trọng thực hành gắn kết thực tế. Giáo trình bao gồm các chương Chương 1 Một số vấn đề chung về thống kê học Chương 2 Quá trình nghiên cứu thống kê Chương 3 Phân tổ thống kê Chương 4 Các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội Chương 5 Sự biến động của hiện tượng kinh tế - xã hội Tham gia biên soạn cuốn giáo trình Lý thuyết thống kê gồm - Ths. Đỗ Văn Mạnh chủ biên - Các giảng viên trong khoa kinh tế Chúng tôi hy vọng cuốn giáo trình Lý thuyết thống kê sẽ phục vụ được đông đảo bạn đọc các giảng viên các doanh nghiệp và sinh viên các ngành kinh tế kế toán quản trị kinh doanh của các trường trung cấp có các nghề đào tạo này. Mặc dù các tác giả đã rất cố gắng song do khả năng có hạn và cùng với những điểm mới bổ sung nên nội dung giáo trình biên soạn khó tránh khỏi thiếu sót và những hạn chế .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
54    469    8    17-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.