Giáo trình Tiện CNC cơ bản (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) - Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

Giáo trình Tiện CNC cơ bản (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên trình bày được các hệ thống điều khiển và dạng điều khiển; trình bày được cấu tạo chung, các đặc điểm, đặc trưng của máy tiện CNC; giải thích được cấu trúc của một chương trình CNC; các lệnh chức năng, lệnh cắt gọt cơ bản, các lệnh chu trình trong tiện CNC; . Mời các bạn cùng tham khảo! | TRƢỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIỆT XÔ GIÁO TRÌNH Tên mô đun Tiện CNC cơ bản NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI 1 TÊN MÔ ĐUN TIỆN CNC CƠ BẢN Mã mô đun MĐ31 I. Vị trí tính chất của mô đun - Vị trí Được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung các môn học cơ sở và MĐ 16 MĐ 17 MĐ 20 MĐ 22 MĐ 23. - Tính chất Là mô đun chuyên môn. II. Mục tiêu mô đun - Kiến thức Trình bày được các hệ thống điều khiển và dạng điều khiển Trình bày được cấu tạo chung các đặc điểm đặc trưng của máy tiện CNC Giải thích được cấu trúc của một chương trình CNC các lệnh chức năng lệnh cắt gọt cơ bản các lệnh chu trình trong tiện CNC Trình bày được các chế độ vận hành máy tiện CNC. - Kỹ năng Lập được chương trình tiện CNC trên phần mềm điều khiển Nhập được chương trình vào máy lưu trữ và gọi được chương trình gia công Cài đặt được chính xác thông số dao xác định điểm 0 của chi tiết Thiết lập được chế độ làm việc của máy Thực hiện được chạy mô phỏng và chạy thử chương trình không cắt gọt Vận hành thành thạo máy tiện CNC Gia công các chi tiết đúng qui trình đạt yêu cầu kỹ thuật. - Năng lực tự chủ và trách nhiệm Có năng lực học tập làm việc độc lập và theo nhóm Cẩn thận nghiêm túc khi lập trình và vận hành máy Ngăn nắp trong việc sử dụng bảo quản dụng cụ thiết bị. 2 BÀI 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KỸ THUẬT TIỆN CNC 1. Quá trình phát triển của máy tiện CNC Điều khiển số Numerical Control ra đời với mục đích điều khiển các quá trình công nghệ gia công cắt gọt trên các máy công cụ. Về thực chất đây là một quá trình tự động điều khiển các hoạt động của máy như các máy cắt kim loại robot băng tải vận chuyển phôi liệu hoặc chi tiết gia công các kho quản lý phôi và các sản phẩm. trên cơ sở các dữ liệu được cung cấp là ở dạng mã số nhị nguyên bao gồm các chữ số số thập phân các chữ cái và một số ký tự đặc biệt tạo nên một chương trình làm việc của thiết bị hay hệ thống. Trước đây cũng đã có các quá trình gia công cắt gọt được điều khỉên theo chương trình bằng các ký thuật chép hình theo mẫu chép hình bằng hệ thống

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
106    121    3    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.