Đánh giá ảnh hưởng của các phương pháp tưới đến sự sinh trưởng phát triển của cây lúa

Bài viết Đánh giá ảnh hưởng của các phương pháp tưới đến sự sinh trưởng phát triển của cây lúa sự sinh trưởng của cây lúa ở các mô hình tưới; Sự sinh trưởng của cây lúa ở các mô hình tưới; Năng suất lúa ở các mô hình tưới. | Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2019. ISBN 978-604-82-2981-8 ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP TƯỚI ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA CÂY LÚA Quyền Thị Dung1 Nguyễn Thị Thủy1 1 Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật - ĐH Thái Nguyên email 1. GIỚI THIỆU CHUNG - Bón thúc 10 ngày sau cấy 80 kg đạm Urea 80 kg kali ha. Tưới ngập thường xuyên NTX là phương - Bón đón đòng trước trỗ 20 ngày 30 kg pháp tưới truyền thống của người dân đang đạm Urea 110 kg kali ha. được áp dụng phổ biến ở nước ta. Đất lúa - Chăm sóc thường xuyên theo dõi và ngập nước lâu ngày dẫn đến thế oxi hóa khử phòng trừ sâu bệnh kịp thời. giảm tạo môi trường khử cho các vi sinh vật Loại đất nghiên cứu Là loại đất phù sa yếm khí hoạt động làm phát sinh những độc trung tính ít chua không được bồi hàng năm tố trong đất gây hại cho cây trồng. Phương có thành phần cơ giới của đất thuộc loại thịt pháp tưới tiết kiệm nước TKN đã bắt đầu trung bình đất có phản ứng trung tính dung được thử nghiệm ở một số vùng của nước ta tích hấp phụ trao đổi cation CEC trung hiệu quả cho thấy phương pháp tưới mới này bình. Hàm lượng hữu cơ nghèo đạm tổng số không những tiết kiệm nước tưới 4 giảm trung bình và lân tổng số giàu hàm lượng dễ phát thải khí nhà kính 1 mà còn làm giảm tiêu của nguyên tố dinh dưỡng N ở mức khá độc tố trong đất giúp cho bộ rễ lúa phát 5 . P ở mức giàu K ở mức trung bình. Thông Do vậy tưới tiết kiệm nước tạo điều kiện cho qua các chỉ tiêu đánh giá ở trên cho thấy đất cấy lúa sinh trưởng và phát triển tốt hơn so rất phù hợp để trồng lúa nước. Loại đất này với tưới ngập thường xuyên. hiện tại đang được sử dụng để trồng 2 vụ lúa 1 vụ màu. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nguồn nước tưới được lấy từ sông Thí nghiệm được thực hiện trong năm Nhuệ theo kênh dẫn vào các khu thí nghiệm. 2013 và năm 2014 trên đất phù sa ở xã Văn Qua phân tích các chỉ tiêu lý hóa nguồn Hoàng huyện Phú Xuyên Hà Nội. nước đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn kỹ Giống lúa được sử dụng DT28 thuật quốc gia về chất lượng

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.