Bước đầu đánh giá sản phẩm dự báo lại trường mưa và nhiệt độ từ bộ dữ liệu C3S cho hạ lưu sông Mê Kông

Bài viết Bước đầu đánh giá sản phẩm dự báo lại trường mưa và nhiệt độ từ bộ dữ liệu C3S cho hạ lưu sông Mê Kông bước đầu tìm hiểu và đánh giá sản phẩm dự báo lại trường mưa và nhiệt từ bộ dữ liệu C3S cho hạ lưu sông Mê Kông. Không gian miền lưới giới hạn trong khoảng 7-15 độ N, 102-109 độ E. | Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2019. ISBN 978-604-82-2981-8 BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỰ BÁO LẠI TRƯỜNG MƯA VÀ NHIỆT ĐỘ TỪ BỘ DỮ LIỆU C3S CHO HẠ LƯU SÔNG MÊ KÔNG Nguyễn Tiến Thành1 Nguyễn Thị Thu Hà1 Hoàng Thanh Tùng1 và Ngô Lê An1 1 Trường Đại học Thuỷ lợi email thanhnt@ 1. GIỚI THIỆU CHUNG 2. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong một vài năm gần đây hạn hán đã và đang diễn ra ngày một nghiêm trọng và mở . Dữ liệu rộng về quy mô không gian tại lưu vực sông Dữ liệu được sử dụng trong bài báo bao Mê Kông đặc biệt là đồng bằng sông Cửu gồm các dữ liệu dự báo lại trường mưa và Long. Một trong nhiều nguyên nhân dẫn tới nhiệt từ bộ dữ liệu C3S được cung cấp bởi i điều này là sự biến đổi bất thường của chế độ Trung tâm dự báo hạn vừa châu Âu European thời tiết khí hậu trong khu vực và sự giảm Centre for Medium-Range Weather Forecasts mạnh lượng nước đổ về đồng bằng sông Cửu ECMWF . ii Cơ quan khí tượng Vương quốc Long từ sông Mê Kông do hệ thống các đập Anh UK Met Office . iii Cơ quan khí tượng thủy điện được nhiều quốc gia xây dựng trên Pháp Meteo France . iv Trung tâm dịch vụ dòng chính. thời tiết Đức DWD . v Trung tâm châu Âu Cho tới nay sản phẩm dự báo mùa có thể và địa trung hải về biến đổi khí hậu CMCC . cung cấp những thông tin dự báo với hạn dự Các dữ liệu mưa phân tích trên lưới Aphrodite báo lên tới 9 tháng thậm chí 12 tháng góp và nhiệt tái phân tích trên lưới ERA. Toàn bộ phần đảm bảo và phát triển kinh tế xã hội bền dữ liệu theo định dạng chuẩn GRIB của Tổ vững. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hệ chức Khí tượng thế giới WMO với bước thời thống tính toán nhiều bộ dữ liệu dự báo động gian theo ngày từ 1993-2016. lực và dự báo tổ hợp mùa được cung cấp miễn phí. Điển hình là dữ liệu dự báo động . Phương pháp nghiên cứu lực mùa của dự án S2S the sub-seasonal to Trong bài báo này các phương pháp được seasonal prediction project C3S the sử dụng i Phương pháp phân tích tổng hợp Copernicus Climate Change Service 2 hệ có tính kế .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
779    51    3    04-12-2023
14    49    2    04-12-2023
30    309    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.