Nghiên cứu một số yếu tố tiên lượng tử vong ngắn hạn ở bệnh nhân suy tim cấp tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương

Bài viết Nghiên cứu một số yếu tố tiên lượng tử vong ngắn hạn ở bệnh nhân suy tim cấp tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương trình bày mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân suy tim cấp nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương; Xác định một số yếu tố tiên lượng tử vong ngắn hạn ở các bệnh nhân suy tim cấp này. | NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG Nghiên cứu một số yếu tố tiên lượng tử vong ngắn hạn ở bệnh nhân suy tim cấp tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Văn Đức Hạnh Lưu Thanh Hùng Lương Minh Tuấn Nguyễn Đức Huỳnh Vũ Kiều Trang Viện Tim mạch Việt Nam Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Phú Thọ TÓM TẮT 50 0 μmol L phân số tống máu tâm thu thất Suy tim cấp là một hội chứng lâm sàng nặng ảnh trái trung bình 44 7 14 5 . Có lần lượt 28 9 hưởng tới tính mạng người bệnh. Nhận biết các yếu và 3 7 bệnh nhân xuất hiện rối loạn nhịp tim và tố nguy cơ tử vong ngắn hạn giúp tiên lượng tốt hơn rối loạn nhịp thất trong thời gian nằm viện. Tỷ lệ từ đó cải thiện điều trị cho các bệnh nhân. sử dụng một số thuốc chính trong thời gian điều Mục tiêu 1 Mô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm trị gồm thuốc lợi tiểu furosemid 89 6 vận mạch sàng của bệnh nhân suy tim cấp nhập viện tại Bệnh 6 7 digoxin 33 8 . Thời gian nằm viện trung viện Đa khoa Hùng Vương. 2 Xác định một số bình 5 3 2 8 ngày có 6 8 và 10 4 bệnh yếu tố tiên lượng tử vong ngắn hạn ở các bệnh nhân nhân tử vong tại viện và trong vòng 30 ngày sau khi suy tim cấp này. ra viện. Các yếu tố tiên lượng tử vong tại viện tiền Đối tượng và phương pháp nghiên cứu sử suy thận OR 4 9 95 CI 1 2 20 1 tiền sử Nghiên cứu loạt bệnh được tiến hành trên 135 bệnh đái tháo đường típ 2 OR 2 2 95 CI 0 4 11 8 nhân suy tim cấp điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa tiền sử tăng huyết áp OR 1 5 95 CI 0 3 6 2 sử khoa Hùng Vương tỉnh Phú Thọ trong thời gian từ dụng vận mạch trong thời gian nằm viện OR 9 7 01 6 2018 đến 31 5 2019. 95 CI 1 8 52 2 tuổi 70 OR 2 0 95 CI 0 4 Kết quả Các bệnh nhân suy tim cấp có tuổi 9 9 phân số tống máu thất trái OR 1 6 95 CI trung bình độ lệch chuẩn 72 9 10 9 tuổi 0 2 8 2 . Các yếu tố tiên lượng tử vong trong vòng nữ giới chiếm 49 6 tổng số bệnh nhân. Tiền sử 30 ngày tiền sử suy thận OR 1 9 95 CI 0 6 bệnh lý gồm suy thận 23 9 đái tháo đường típ 6 3 tiền sử đái tháo đường típ 2 OR 1 2 95 CI 2 12 7 nhập viện trên 2 lần vì suy tim trong một 0 2 5 8 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.