Bài giảng Lịch sử 12: Tổng kết lịch sử thế giới từ 1945 đến 2000

Bài giảng Lịch sử 12 "Tổng kết lịch sử thế giới từ 1945 đến 2000" cung cấp cho học sinh những kiến thức về: những nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay; các xu thế phát triển của thế giới ngày nay; đặc trưng bao trùm của thế giới từ 1945- 1991; . Mời các bạn cùng tham khảo! | Tổng kết lịch sử thế giới từ 1945 đến 2000 I Những nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay 1 Chủ nghĩa xã hội từ phạm vi một nước đã trở thành một hệ thống thế giới do sai lầm và sự chống phá của các thế lực đế quốc phản động nên hệ thống Xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu. 2 Phong trào giải phóng dân tộc ở Á Phi Mỹ La Tinh đã giành thắng lợi lớn. Đó là sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa và chế độ A- nước đạt thành tựu về kinh tế như Trung Quốc Ấn Độ các nước ASEAN 2-9-1945 12-10-1945 ngày 17-8-1945 Đảng Quốc đại tiếp tục lãnh đạo nhân dân đấu tranh trong những năm 1948-1950. Ngày 26 1 1950 Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hòa. 3 Các nước tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng về kinh tế như Nhật Bản Cộng Hòa Liên Bang Đức . - Mỹ là nước tư bản giàu mạnh nhất ráo riết theo đuổi mưu đồ làm bá chủ thế giới nhưng thất bại ở Việt Nam. - Liên kết kinh tế khu vực EEC - EU NATO - Mỹ Nhật Bản và EU là 3 trung tâm kinh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
219    8    1    15-08-2022
88    61    1    15-08-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.