Điều trị thiếu máu chi dưới mạn tính bằng bắc cầu ngoài giải phẫu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giai đoạn 2015 - 2017

Bài viết Điều trị thiếu máu chi dưới mạn tính bằng bắc cầu ngoài giải phẫu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giai đoạn 2015 - 2017 trình bày đánh giá kết quả phẫu thuật bắc cầu ngoài giải phẫu trong điều trị bệnh thiếu máu mạn tính chi dưới tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhằm rút ra kết luận về đặc điểm tổn thương, ưu nhược điểm, kết quả, khả năng ứng dụng kỹ thuật. | NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG Điều trị thiếu máu chi dưới mạn tính bằng bắc cầu ngoài giải phẫu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giai đoạn 2015 - 2017 Lương Thị Như Huyền Dương Ngọc Thắng Đoàn Quốc Hưng Khoa Phẫu thuật tim mạch Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Trường Đại học Y Hà Nội TÓM TẮT bảo tồn chi 97 tắc cầu nối 4 BN cắt cụt lớn 1 BN Phẫu thuật bắc cầu ngoài giải phẫu cho bệnh tử vong 4 BN nhồi máu cơ tim ung thư . Kết luận nhân thiếu máu chi dưới mạn tính được thực hiện Bắc cầu ngoài giải phẫu cho BN thiếu máu chi dưới tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ nhiều năm mạn tính có nguy cơ cao tuổi bệnh phối hợp vẫn qua. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm là một lựa chọn an toàn hiệu quả. cập nhật về chỉ định kỹ thuật kết quả biện pháp Từ khóa Thiếu máu chi dưới mạn tính bắc cầu điều trị này giai đoạn 2015-2017. Đối tượng 35 ngoài giải phẫu. BN đủ tiêu chuẩn nghiên cứu chỉ có 4 nữ tuổi trung bình BN là 71 2 gồm 12 BN thiếu máu giai ĐẶT VẤN ĐỀ đoạn III 23 BN thiếu máu giai đoạn IV phân Cùng với tuổi thọ trung bình tăng cao tỷ lệ bệnh loại Leriche-Fontaine . 40 BN có tiền sử tai biến chuyển hóa ngày càng nhiều và sự thay đổi chế độ mạch máu não 20 BN hẹp tắc mạch cảnh mạnh dinh dưỡng số lượng bệnh nhân có bệnh mạch vành cần can thiệp kèm theo. Xử trí 21 BN phẫu máu nói chung và bệnh thiếu máu mạn tính chi thuật đơn thuần 14 BN phẫu thuật phối hợp can dưới nói riêng tại Việt Nam diễn biến theo xu hướng thiệp nội mạch đồng thì Hybrid 40 . 29 BN bắc tăng dần về số lượng BN cũng như mức độ phức tạp cầu bắt chéo đùi-đùi 82 8 3 BN bắc cầu nách của bệnh. Theo thống kê dịch tễ năm 2015 trên thế đùi và 3 BN bắc cầu hai tầng nách-đùi và đùi-đùi giới có đến 200 triệu người mắc bệnh động mạch cùng bên 8 6 . Kết quả sớm 100 BN giảm hết chi dưới trong đó trên 30 người trên 80 tuối mắc đau ngay sau điều trị 1 BN tắc cầu nối sớm 5 BN bệnh 1 . Phẫu thuật bắc cầu ngoài giải phẫu cho các phải cắt cụt lớn 4 BN do hoại tử chi từ trước mổ BN có bệnh thiếu máu mạn tính chi dưới đã được 1 BN cắt cụt

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
51    51    1    15-08-2022
6    12    1    15-08-2022
20    5    1    15-08-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.