Sự thay đổi huyết áp ở bệnh nhân trong cơn tim nhanh kịch phát trên thất có gây triệu chứng ngất

Bài viết Sự thay đổi huyết áp ở bệnh nhân trong cơn tim nhanh kịch phát trên thất có gây triệu chứng ngất nghiên cứu sự thay đổi huyết áp trong cơn tim nhanh kịch phát trên thất (NNKPTT) gây triệu chứng ngất có so sánh với các trường hợp cơn tim nhanh không gây triệu chứng này. | NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG Sự thay đổi huyết áp ở bệnh nhân trong cơn tim nhanh kịch phát trên thất có gây triệu chứng ngất Phan Đình Phong Nguyễn Hữu Long Viện Tim mạch Việt Nam Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An TÓM TẮT 14 6 mmHg 80 1 16 4 mmHg . Huyết Mục tiêu Nghiên cứu sự thay đổi huyết áp trong áp trong cơn ở nhóm không có ngất hoặc thỉu tại cơn tim nhanh kịch phát trên thất NNKPTT gây thời điểm 05 10 20 30 giây sau khởi phát cơn tim triệu chứng ngất có so sánh với các trường hợp cơn nhanh tương ứng HATT là 102 3 22 mmHg tim nhanh không gây triệu chứng này. 103 4 17 2 mmHg 112 9 14 5 mmHg 114 2 Phương pháp nghiên cứu 32 bệnh nhân có 15 1 mmHg HATTr là 68 2 9 mmHg 69 1 cơn NNKPTT được thăm dò điện sinh lý tim và 7 4 mmHg 74 7 7 mmHg 72 6 7 2 mmHg điều trị triệt đốt bằng năng lượng sóng có tần số ra- HATB là 79 7 12 8 mmHg 80 5 9 5 mmHg dio. Huyết áp động mạch đo bằng phương pháp xâm 87 1 8 2 mmHg 86 4 8 0 mmHg. Huyết áp nhập tại động mạch đùi phải được ghi nhận mỗi 5 tâm thu tâm trương và trung bình trong cơn tim giây lần trong 30 giây duy trì cơn nhịp nhanh và tại nhanh gây ngất thỉu giảm nhiều hơn ý nghĩa so với thời điểm 2 phút sau kết thúc cơn. Sự thay đổi huyết ở nhóm không gây triệu chứng này ở thời điểm sau áp được so sánh giữa nhóm có triệu chứng ngất 05 giây đầu tiên p NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG 57 2 tổng số bệnh nhân nhập viện do liên quan - BN đồng ý làm thủ thuật và tham gia nghiên rối loạn nhịp tim. cứu sẽ được tiến hành thăm dò điện sinh lý và gây NNKPTT có thể gây ra những triệu chứng từ cơn NNKPTT giống như cơn tự phát trên lâm sàng. nhẹ đến nặng như hồi hộp trống ngực tức hoặc đau - Đặt đường theo dõi áp lực động mạch chủ ngực khó thở hoa mắt chóng mặt và đặc biệt là ngất tại vị trí động mạch đùi phải kết nối với hệ thống hoặc thỉu 3 4 . Nguyên nhân gây ngất thỉu được chuyển đổi hệ thống chuyển đổi kết nối với máy cho là có liên quan đến tần số tim nhanh dẫn tới tính xử lý thông tin và truyền ra hình ảnh trên màn giảm thời gian tâm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
215    65    5    15-08-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.