Kết quả phẫu thuật điều trị bệnh tim bẩm sinh bất thường trở về tĩnh mạch phổi hoàn toàn có tắc nghẽn tại Trung tâm Tim mạch trẻ em - Bệnh viện Nhi Trung ương

Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả trung hạn sau phẫu thuật bất thường trở về tĩnh mạch phổi hoàn toàn hoàn toàn có tắc nghẽn tại Trung tâm Tim mạch trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương. | NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG Kết quả phẫu thuật điều trị bệnh tim bẩm sinh bất thường trở về tĩnh mạch phổi hoàn toàn có tắc nghẽn tại Trung tâm Tim mạch trẻ em - Bệnh viện Nhi Trung ương Nguyễn Lý Thịnh Trường Hoàng Thanh Sơn Mai Đình Duyên Giang Thạch Thảo Nguyễn Đình Chiến Lê Thanh Hải Bệnh viện Nhi Trung ương TÓM TẮT tim 51 2 20 bệnh nhân thể dưới tim 23 4 Đặt vấn đề Bất thường trở về tĩnh mạch phổi 15 bệnh nhân thể trong tim 17 4 và 7 bệnh hoàn toàn BTTVTMP là 1 bệnh tim bẩm sinh nhân thể hỗn hợp 8 . Vị trí tắc nghẽn tại tĩnh hiếm gặp với tỷ lệ mắc bệnh từ 1 đến 3 trẻ sinh mạch thẳng có 58 bệnh nhân 23 bệnh nhân có lỗ ra sống. Trong y văn BTTVTMP hoàn toàn có tắc PFO hạn chế 26 7 2 bệnh nhân có thiểu sản nghẽn chiếm tỷ lệ từ 25 5 đến 79 5 trường hợp tĩnh mạch phổi ở ngoại biên 2 3 và 3 bệnh nhân và vẫn là yếu tố nguy cơ cao ảnh hưởng đến tỷ lệ tử có tắc nghẽn ở nhiều vị trí 3 6 . Tuổi phẫu thuật vong sau phẫu thuật. Phẫu thuật điều trị BTTVTMP trung bình là 64 2 ngày 1 - 540 ngày và cân nặng hoàn toàn có tắc nghẽn là cấp cứu ngoại khoa tim trung bình là 3 9kg 1 7 - 8kg . Có 38 bệnh nhân mạch thực sự và đầy thách thức với tỷ lệ tử vong phải thở máy trước mổ trong đó có 20 bệnh nhân có thể lên đến 39 5 . Mục đích của nghiên cứu này có shock tim khi vào viện. nhằm đánh giá kết quả trung hạn sau phẫu thuật Kết quả Có 9 bệnh nhân 10 5 tử vong tại BTTVTMP hoàn toàn có tắc nghẽn tại Trung tâm bệnh viện và 2 bệnh nhân 2 3 tử vong muộn. Tim mạch trẻ em Bệnh viện Nhi Trung ương. Có 5 bệnh nhân 5 8 phải mổ lại vì hẹp miệng Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu Từ nối với thời gian mổ lại trung bình là sau 3 4 tháng tháng 3 2011 đến tháng 5 2017 có tổng số 86 2 9 tháng . Thời gian cặp động mạch chủ trung trường hợp chẩn đoán và phẫu thuật điều trị bệnh bình là 62 98 24 11 phút 17 154 phút và thời tim bẩm sinh BTTVTMP hoàn toàn tắc nghẽn gian chạy máy trung bình là 111 87 42 58 32 được thu thập hồ sơ và tiến hành hồi cứu. Các 270 phút . Có 25 trường hợp cần sử dụng ngừng trường hợp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
433    40    1    15-08-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.