Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Quản lý công tác liên kết với doanh nghiệp trong hoạt dộng đào tạo ở trường trung cấp nghề Quảng Ngãi

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn của quản lý công tác liên kết với doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo nghề, đề tài "Quản lý công tác liên kết với doanh nghiệp trong hoạt dộng đào tạo ở trường trung cấp nghề Quảng Ngãi" tập trung đề xuất các biện pháp quản lý công tác liên kết với doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo ở trường trung cấp nghề Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
91    64    2    18-05-2024
141    113    11    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.