Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Quản lý quá trình giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay

Đề tài "Quản lý quá trình giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay" trình bày cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu; thực trạng quá trình GDCTTT và quản lý quá trình GDCTTT cho sinhh viên trường Đại học Trà Vinh; biện pháp quản lý quá trình GDCTTT cho sinh viên ĐHTV trong giai đoạn hiện nay. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
42    162    2    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.