Giáo trình Sinh hóa (Nghề: Bảo vệ thực vật - Cao đẳng): Phần 1 - Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp

Giáo trình Sinh hóa trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, làm nền tảng để sinh viên có cơ sở đi sâu học tập, nghiên cứu về môn sinh hóa, cung cấp kiến thức để sinh viên dễ dàng tiếp thu các kiến thức sinh học khác như sinh lý, di truyền, vi sinh .Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình. | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP GIÁO TRÌNH MÔN HỌC SINH HÓA NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ THỰC VẬT TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Ban hành kèm theo Quyết định Số . QĐ-CĐCĐ-ĐT ngày tháng năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Đồng Tháp năm 2017 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. LỜI GIỚI THIỆU Sinh hóa được phát sinh từ sự phát triển sinh lý học và hóa hữu cơ. Sinh hóa là môn khoa học nghiên cứu cơ sở phân tử của sự sống về thành phần cấu tạo và chuyển hóa của các chất trong cơ thể sống. Giáo trình này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản làm nền tảng để sinh viên có cơ sở đi sâu học tập nghiên cứu về môn sinh hóa cung cấp kiến thức để sinh viên dễ dàng tiếp thu các kiến thức sinh học khác như sinh lý di truyền vi sinh . Giáo trình gồm 7 chương - Chương 1 Protein - Chương 2 Acid nucleic - Chương 3 Enzyme - Chương 4 Vitamin - Chương 5 Glucid và trao đổi glucid - Chương 6 Lipid và trao đổi lipid - Chương 7 Sự trao đổi acid amin và protei Đây là cuốn giáo trình được biên soạn công phu nhưng chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp và các độc giả. Xin chân thành cảm ơn. Đồng Tháp ngày 26 tháng 5 năm 2017 Chủ biên Trương Thị Mỹ Phẩm MỤC LỤC Trang Chương 1. Protein . 01 . Protein và vai trò sinh học của chúng. 01 . Khái niệm về protein . 01 . Vai trò sinh học của protein . 01 . Thành phần nguyên tố và thành phần cấu tạo. 03 . Các acid amin. 03 . Khái niệm. 03 . Các acid amin có trong protein. 04 . Một số tính chất của acid amin . 07 . Cấu tạo của phân tử protein . 09 . Liên kết peptid . 09 . Các bậc cấu trúc của protein . 10 . Cấu trúc bậc 1 . 10 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.