Vai trò của co giật bó cơ trong chẩn đoán bệnh xơ cột bên teo cơ

Co giật bó cơ có vai trò quan trọng trong đánh giá tổn thương nơ ron thần kinh. Bài viết Vai trò của co giật bó cơ trong chẩn đoán bệnh xơ cột bên teo cơ nghiên cứu hình thái và vai trò của co giật bó cơ trong bệnh xơ cứng cột bên teo cơ. | TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 516 - THÁNG 7 - SỐ 2 - 2022 VAI TRÒ CỦA CO GIẬT BÓ CƠ TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH XƠ CỘT BÊN TEO CƠ Nguyễn Văn Tuận1 Vũ Thị Hinh2 TÓM TẮT 66 I. ĐẶT VẤN ĐỀ Co giật bó cơ có vai trò quan trọng trong đánh giá Xơ cứng cột bên teo cơ XCBTC là một bệnh tổn thương nơ ron thần kinh. Mục tiêu Nghiên cứu lý thoái hoá thần kinh tiến triển hiếm gặp ảnh hình thái và vai trò của co giật bó cơ trong bệnh xơ cứng cột bên teo cơ XCBTC . Đối tượng và phương hưởng chủ yếu đến hệ vận động. Việc chẩn đoán pháp nghiên cứu Gồm 48 bệnh nhân đến khám tại hiện nay dựa chủ yếu vào lâm sàng và chẩn bệnh viện Bạch Mai và phòng khám đa khoa Đông Đô đoán điện. Tiêu chuẩn chẩn đoán cho bệnh được chẩn đoán XCBTC theo tiêu chuẩn Awaji. Kết XCBTC được thống nhất lần đầu tiên vào năm quả Co giật bó cơ xuất hiện ở tất cả các vùng với tỉ lệ 1990 dựatheo tiêu chuẩn El-Escorial cho thấy tồn cao trên 50 trong đó cao nhất ở vùng tuỷ cổ tại nhiều điểm hạn chế. Tiêu chuẩn Awaji ra đời 68 75 sau đó đến vùng tuỷ ngực 65 52 . Ở mỗi vùng tỷ lệ gặp chỉ có co giật bó cơ dạng phức tạp với 2 sự thay đổi quan trọng về nguyên lý chẩn chiếm đại đa số. Tất cả các vị trí đều ghi nhận có cả đoán từ đó giúp gia tăng độ nhạy mà không làm hình ảnh co giật bó cơ kèm theo co giật sợi cơ và hoặc giảm đi độ đặc hiệu so với tiêu chuẩn trước đó. sóng nhọn dương tỉ lệ gặp ở 4 vùng hành não tuỷ Đầu tiên đó là các dấu hiệu tổn thương nơ ron cổ tuỷ ngực thắt lưng tương ứng là vận động dưới tìm thấy trên điện cơ được công . Kết luận trong bệnh XCBTC co giật bó cơ chứng tỏ có tổn thương mất phân bố thần nhận có giá trị tương đương với các triệu chứng kinh ở vị trí tổn sợi trục của nơ ron. lâm sàng. Thứ hai co giật bó cơ cũng được công Từ khoá Co giật bó cơ tiêu chuẩn Awaji bệnh nhận là bằng chứng của thoái hóa thần kinh và xơ cột bên teo cơ. có ý nghĩa tương đương như co giật sợi cơ hay SUMMARY sóng nhọn dương. Khác với nguồn gốc của co giật sợi cơ hay sóng nhọn dương nguồn gốc của THE ROLE .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
136    308    2    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.