Tổng hợp và tính chất quang của vật liệu huỳnh quang α-Al2O3 pha tạp Mn4+ phát xạ đỏ đậm ứng dụng cho đèn LED chiếu sáng chuyên dụng cây trồng

Trong nghiên cứu này, bột huỳnh quang α-Al2 O3 pha tạp Mn4+ phát xạ màu đỏ đã được chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa kết hợp với thiêu kết nhiệt trong môi trường không khí. Ảnh hưởng của nhiệt độ thiêu kết đến cấu trúc mạng tinh thể, kích thước hạt, tính chất quang cũng như ảnh hưởng của nồng độ pha tạp Mn4+ đã được nghiên cứu để tìm ra nồng độ tối ưu. | DOI 6 .49-52 Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Kỹ thuật vật liệu và luyện kim Tổng hợp và tính chất quang của vật liệu huỳnh quang α-Al2O3 pha tạp Mn4 phát xạ đỏ đậm ứng dụng cho đèn LED chiếu sáng chuyên dụng cây trồng Nguyễn Văn Quang Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày nhận bài 25 1 2022 ngày chuyển phản biện 28 1 2022 ngày nhận phản biện 1 3 2022 ngày chấp nhận đăng 4 3 2022 Tóm tắt Bột huỳnh quang phát xạ đỏ α-Al2O3 Mn4 được chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa và thiêu kết ở nhiệt độ 1000-1500oC trong không khí. Ảnh hưởng của nhiệt độ thiêu kết và nồng độ Mn4 đến tính chất quang của vật liệu được nghiên cứu. Kết quả XRD chỉ ra rằng cấu trúc tinh thể Al2O3 mạng tinh thể lục giác có cấu trúc không gian R3C. Phổ kích thích tồn tại 2 vùng hấp thụ với 2 bước sóng cực đại tại 399 và 568 nm được gắn cho sự chuyển dịch năng lượng 4A2g F 4T1g F và 4A2g F 4T2g F . Dưới bước sóng kích thích 399 và 568 nm bột huỳnh quang α-Al2O3 0 1 Mn4 phát ra ánh sáng màu đỏ mạnh ở bước sóng 694 nm do chuyển mức năng lượng 2Eg 4A2g. Một đèn LED đỏ được chế tạo bằng cách phủ bột Al2O3 0 1 Mn4 lên chíp violet nằm trong vùng ánh sáng đỏ đậm. Từ những kết quả thu được cho thấy α-Al2O3 Mn4 có tiềm năng trong sản xuất LEDs phát xạ đỏ chiếu sáng chuyên dụng cho cây trồng. Từ khóa phát xạ đỏ đậm phương pháp đồng kết tủa tăng trưởng thực vật α-Al2O3 Mn4 . Chỉ số phân loại Đặt vấn đề Thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu Ánh sáng ảnh hưởng lớn đến quá trình tăng trưởng của Thực nghiệm cây trồng bởi nó rất cần thiết cho quá trình quang hợp 1 Vật liệu huỳnh quang pha tạp α-Al2O3Mn4 được tổng hợp 2 . Diệp lục của cây trồng hấp thụ ánh sáng trong vùng bằng phương pháp đồng kết tủa kết hợp với thiêu kết nhiệt nhìn thấy gồm ánh sáng xanh dương 425 490 nm đỏ trong không khí sử dụng các tiền chất sau Al NO3 620 700 nm và đỏ xa 700 740 nm 1-3 . α-Al2O3 có 98 Sigma dung dịch Mn NO3 2 nồng độ 48 52 nhiều tính chất ưu việt như tính chất cơ học tốt ổn định về Sigma NH3 nồng độ 25 .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    217    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.