Nghiên cứu xử lý nước thải chế biến bánh tráng quy mô sản xuất hộ gia đình bằng mô hình lọc dòng ngược bùn sinh học

Bài viết Nghiên cứu xử lý nước thải chế biến bánh tráng quy mô sản xuất hộ gia đình bằng mô hình lọc dòng ngược bùn sinh học giới thiệu kết quả nghiên cứu xử lý nước thải chế biến bánh tráng quy mô sản xuất hộ gia đình bằng mô hình lọc dòng ngược bùn sinh học (USBF - Upflow sludge blanket filtration) trong phòng thí nghiệm công suất 108 l/ngày. | DOI 6 .53-57 Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Kỹ thuật môi trường Nghiên cứu xử lý nước thải chế biến bánh tráng quy mô sản xuất hộ gia đình bằng mô hình lọc dòng ngược bùn sinh học Vũ Thị Minh Châu1 Nguyễn Trọng Hiệp1 Lê Thu Thủy2 Chi nhánh phía Nam Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga 1 2 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Ngày nhận bài 8 11 2021 ngày chuyển phản biện 12 11 2021 ngày nhận phản biện 21 12 2021 ngày chấp nhận đăng 24 12 2021 Tóm tắt Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu xử lý nước thải chế biến bánh tráng quy mô sản xuất hộ gia đình bằng mô hình lọc dòng ngược bùn sinh học USBF - Upflow sludge blanket filtration trong phòng thí nghiệm công suất 108 l ngày. đêm. Bùn hoạt tính sau 12 ngày hoạt hóa đạt mật độ vi sinh vật 2 8x1011 CFU ml SV30 thể tích bùn lắng 380 ml l và SVI thể tích bùn thường 116 6 ml g. Thí nghiệm xử lý nước thải trong phòng thí nghiệm với các thông số vận hành đã được khảo sát như DO ôxy hòa tan 2 5 pH 7 COD nhu cầu ôxy hóa học đầu vào khoảng mg l thời gian lưu 16 giờ cho hiệu suất xử lý TSS tổng rắn lơ lửng COD và BOD5 nhu cầu ôxy sinh học lần lượt tương ứng là 72 91 và 95 đạt tiêu chuẩn cột B theo QCVN 40 2011 BTNMT. Từ khóa bể USBF bùn hoạt tính nước thải chế biến bánh tráng xử lý nước thải. Chỉ số phân loại Mở đầu Research on the treatment of rice paper Bánh tráng là một sản phẩm đặc thù của Việt Nam được chế processing wastewater on a household scale biến từ nguyên liệu chính là bột mì gạo và muối. Một số làng nghề sản xuất bánh tráng nổi tiếng khắp miền Bắc Trung Nam như làng by Upflow sludge blanket filtration model bánh Kinh Giao Hải Phòng Kế Bắc Giang Đô Lương Nghệ Thi Minh Chau Vu1 Trong Hiep Nguyen1 Thu Thuy Le2 An Tam Quan Bình Định Trảng Bàng Tây Ninh Cù Lao Mây Vĩnh Long Phú Hòa Đông TP Hồ Chí Minh . Làng nghề bánh 1 Vietnam - Russia Tropical Center Southern Branch tráng xã Phú Hòa Đông có 149 cơ sở hộ dân trực tiếp tham gia sản 2 Hanoi University of Natural Resources and Environment .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.