Tài liệu dạy học môn Kỹ năng giao tiếp (Ngành: Tin học văn phòng - Cao đẳng) - Trường Cao đẳng Nghề Nguyễn Trường Tộ

Tài liệu dạy học môn Kỹ năng giao tiếp (Ngành: Tin học văn phòng - Cao đẳng). Sau khi học xong môn học này, người học có khả năng: trình bày được ý nghĩa và sự cần thiết của giao tiếp; phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình giao tiếp; thực hiện hiệu quả các cuộc giao tiếp thông thường qua bày tỏ thái độ, lời nói và viết thư; . Mời các bạn cùng tham khảo! | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG NHỀ NGUYỄN TRƯỜNG TỘ TÀI LIỆU DẠY HỌC MÔN HỌC KỸ NĂNG GIAO TIẾP NGÀNH TIN HỌC VĂN PHÒNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ-CĐNNTT ngày tháng năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Nguyễn Trường Tộ LƯU HÀNH NỘI BỘ TP. Hồ Chí Minh năm 2016 LỜI GIỚI THIỆU Tài liệu dạy học quot Kỹ năng giao tiếp quot là tài liệu giảng dạy và học tập nội bộ của Trường Cao Đẳng Nghề Nguyễn Trường Tộ. Cung cấp cho người học các kiến thức chung và các kỹ năng thông thường về giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày và trong công việc. Môn học này bao gồm các nội dung Những yếu tố cơ bản của quá trình giao tiếp nghệ thuật ứng xử trong giao tiếp cách thức tổ chức các cuộc họp tại nơi làm việc kỹ năng trả lời phỏng vấn khi xin việc kỹ năng viết thư và báo cáo công việc. Sau khi học xong môn học này người học có khả năng - Về kiến thức Trình bày được ý nghĩa và sự cần thiết của giao tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình giao tiếp - Về kỹ năng Thực hiện hiệu quả các cuộc giao tiếp thông thường qua bày tỏ thái độ lời nói và viết thư. Phát triển và duy trì giao tiếp thân thiện tại nơi làm việc tổ chức và điều tiết tốt các cuộc họp tại nơi làm việc và thực hiện được các kỹ năng phỏng vấn thông thường. - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm Có thái độ nghiêm túc thân thiện hòa đồng vui vẻ. Tài liệu dạy học được biên soạn gồm 3 chương Chương 1 Lý luận chung về kỹ năng giao tiếp Chương 2 Một số kỹ năng giao tiếp Chương 3 Vận dụng kỹ năng giao tiếp trong tìm kiếm việc làm và tại nơi làm việc Ban biên soạn xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Trường Cao Đẳng Nghề Nguyễn Trường Tộ đã hỗ trợ và tạo điều kiện để hoàn thiện tài liệu này này. Thành phố Hồ chí Minh ngày tháng năm 2016 BIÊN SOẠN Ths. Nguyễn Thị Thuỳ Nga i MỤC LỤC Chương 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP . 6 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIAO TIẾP . 6 . Khái niệm về giao tiếp . 6 Vai trò của giao tiếp . 7 Vai trò của giao tiếp trong đời sống

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.