Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Quản lý công tác thanh tra chuyên môn các trường trung học cơ sở huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi

Mục tiêu của đề tài "Quản lý công tác thanh tra chuyên môn các trường trung học cơ sở huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi" quản lý công tác thanh tra chuyên môn các trường trung học cơ sở huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi" là đề xuất các biện pháp quản lý công tác TTCM các trường THCS trên địa bàn huyện Sơn hà, tỉnh Quảng Ngãi |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    849    2    25-07-2024
120    98    7    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.