Giáo trình Thổ nhưỡng (Nghề: Bảo vệ thực vật - Cao đẳng): Phần 1 - Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp

Giáo trình Thổ nhưỡng cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguồn gốc hình thành đát và hình thái đất; Vật lý đất; Hóa học đất; Phân loại đất ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình sau đây. | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP GIÁO TRÌNH MÔN HỌC THỔ NHƯỠNG NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ THỰC VẬT TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Ban hành kèm theo Quyết định Số . QĐ-CĐCĐ-ĐT ngày tháng năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Đồng Tháp năm 2017 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. i LỜI GIỚI THIỆU Giáo trình Thổ nhưỡng được biên soạn trên cơ sở kế hoạch đào tạo ngành Bảo vệ thực vật và ngành Khoa học cây trồng của Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp. Giáo trình này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về đất trồng. Đây là môn khoa học cơ sở nhằm bồi dưỡng cho sinh viên kiến thức về nguồn gốc hình thành đất quy luật phân bố các loại trên địa cầu những đặc tính về hình thái lý học hóa học và sinh học của đất cùng với phương hướng sử dụng cải tạo và bảo vệ đất để nâng cao độ phì đất nhằm đạt năng suất cây trồng cao và ổn định. Trong khi biên soạn tác giả đã cố gắng cập nhật những kiến thức mới có liên quan đến nội dung chương trình đào tạo và phù hợp với mục tiêu đào tạo. Nội dung lý thuyết và thực hành được biên soạn gắn liền nguyên lý cơ sở với nhu cầu thực tế trong sản xuất đồng thời có tính thực tiễn cao. Nội dung giáo trình được biên soạn với thời gian đào tạo hai tín chỉ gồm bốn chương Chương 1 Nguồn gốc hình thành đát và hình thái đát Chương 2 Vật lý đất Chương 3 Hóa học đất Chương 4 Phân loại đất ở Việt Nam Chân thành cảm ơn Tất cả thành viên trong hội đồng thẩm định phản biện đã đóng góp và điều chỉnh nội dung giáo trình được hoàn chỉnh. Mặc dù đã cố gắng biên soạn để đáp ứng được mục tiêu đào tạo nhưng không tránh được những khiếm khuyết. Rất mong nhận được đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo bạn đọc để giáo trình hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn. Đồng Tháp ngày .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
68    116    5    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.