Giáo trình Kĩ thuật thực phẩm 1 (Nghề: Công nghệ thực phẩm - Cao đẳng) - Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp

Giáo trình Kĩ thuật thực phẩm 1 với mục tiêu giúp các bạn có thể hiểu được các nguyên lý cơ bản của cân bằng vật chất và năng lượng trong quá trình chế biến thực phẩm; Trình bày được các khái niệm cơ sở của quá trình truyền khối (khuếch tán, trích lý, thẩm thấu) trong thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo! | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP TRƢỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP GIÁO TRÌNH Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ-CĐCĐ ngày tháng năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp MÔN HỌC KĨ THUẬT THỰC PHẨM 1 NGÀNH NGHỀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Đồng Tháp năm 2017 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. LỜI GIỚI THIỆU Giáo trìn này được biên soạn theo hướng tích hợp kiến thức và kỹ năng cần có của nghề công nghệ thực phẩm. Giáo trình đã cập nhật kiến thức tổng quát về cân bằng vật chất và cân bằng năng lượng trong chế biến thực phẩm. Để hoàn thiện giáo trình này tôi đã nhận được ý kiến đóng góp của các cán bộ kỹ thuật công ty và doanh nghiệp quý thầy cô và Lãnh đạo Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp. Tôi xin gởi lời cảm ơn đến các cán bộ kỹ thuật các công ty và doanh nghiệp Lãnh đạo Trường và quý thầy cô đã tham gia đóng góp ý kiến để giúp tôi hoàn thành giáo trình này. Trong quá trình biên soạn chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót rất mong nhận được những ý kiến đóng góp hỗ trợ từ các cán bộ kỹ thuật các công ty và doanh nghiệp đồng nghiệp để giáo trình được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn Đồng Tháp ngày 15 tháng 8 năm 2017 Chủ biên Trần Hồng Tâm i MỤC LỤC Trang LỜI GIỚI THIỆU .i MỤC LỤC . ii GIÁO TRÌNH MÔN HỌC KĨ THUẬT THỰC PHẨM 1 .1 Chƣơng 1 ĐƠN VỊ VÀ THỨ NGUYÊN .2 1. Định nghĩa một số thuật ngữ .2 2. Các hệ thống đo đạt .2 3. Hệ thống đơn vị quốc tế SI .2 4. Chuyển đổi đơn vị .3 CHƢƠNG 2 CÂN BẰNG VẬT CHẤT .7 1. Khái niệm cân bằng vật chất .7 2. Các nguyên tắc cơ bản .7 CHƢƠNG 3 CÂN BẰNG NĂNG LƢỢNG .18 1. Các nguyên tắc chung .18 2. Các thuật ngữ năng 3. Các đặc tính của hơi bão hoà và hơi quá nhiệt .21 4. Cân bằng năng lượng .24 TÀI LIỆU THAM ii GIÁO TRÌNH MÔN HỌC KĨ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
125    78    1    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.