Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Trên cơ sở lý luận và thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên của các trung tâm GDTX cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, luận văn "Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" đề xuất một số biện pháp cải tiến công tác quản lý đội ngũ giáo viên của trung tâm GDTX cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.