Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý công tác phối hợp các lực lượng trong giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông huyên Salavăn tỉnh Salavăn nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Dựa trên cơ sở lý luận về quản lý giáo dục đạo đức, thực trạng về giáo dục đạo đức và quản lý giáo dục đạo đức ở các trường trung học phổ thông huyện Salavăn, luận văn "Biện pháp quản lý công tác phối hợp các lực lượng trong giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông huyên Salavăn tỉnh Salavăn nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào' đề xuất các biện pháp quản lý công tác phối hợp các lực lượng trong giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường trung học phổ thông huyện Salavăn, tỉnh Salavăn. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    82    1    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.