Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý công tác bồi dưỡng năng lực dạy học cho đội ngũ giáo viên trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát, đánh giá thực trạng về năng lực giảng dạy của đội ngũ GV đối với yêu cầu đổi mới chương trình dạy học hiện nay và công tác quản lý việc bồi dưỡng NLDH cho ĐNGV ở các trường THPT thành phố Đà nẵng, luận văn "Quản lý công tác bồi dưỡng năng lực dạy học cho đội ngũ giáo viên trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay"" đề xuất các biện pháp QL nhằm nâng cao NKDH cho ĐNGV, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD THPT trong giai đoạn hiện nay. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.