Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Lào

Đề tài "Biện pháp quản lý công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Lào" nghiên cứu lý luận quản lý công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên ở trường Đại học và khảo sát, phân tích thực trạng QL công tác NCKH của SV trường ĐH Luật = ĐHQG Lào. Trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác NCKH của SV trường ĐH Luật - ĐHQG Lào. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.