Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý giáo dục nếp sống văn hóa học đường cho sinh viên trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực tiễn công tác GD NSVHHĐ tại Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng hiện nay, luận văn "Biện pháp quản lý giáo dục nếp sống văn hóa học đường cho sinh viên trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng" đề xuất các biện pháp quản lý GD NSVHHĐ cho sinh viên tại các trường Cao Đẳng Phương Đông Đà Nẵng. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
129    505    2    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.