Luận văn Thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp: Thiết lập một số mô hình sinh trưởng và sản lượng keo lai (acacia mangium àn Acacia auriculiformis)

Mục tiêu của đề tài "Thiết lập một số mô hình sinh trưởng và sản lượng keo lai (acacia mangium àn Acacia auriculiformis)" nghiên cứu bổ sung phương pháp luận cho công tác lập biểu chuyên dụng, thiết lập một số mô hình sinh trưởng cà sản lượng phục vụ điều tra và dự đoán sản lượng keo lai. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
112    87    3    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.