Giáo trình Bệnh ký sinh vật nuôi (Nghề: Dịch vụ thú y - Cao đẳng) - Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Giáo trình Bệnh ký sinh vật nuôi cung cấp các kiến thức một các đầy đủ và có hệ thống về ký sinh trùng học, về hình thái của các loài ký sinh trùng, về những thiệt hại do bệnh ký sinh trùng gây ra, những triệu chứng, bệnh tích đặc trưng của bệnh. Từ đó đề ra những phương thức điều trị bệnh cũng như cách phòng bệnh thích hợp. Mời các bạn cùng tham khảo! | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP GIÁO TRÌNH MÔN HỌC BỆNH KÝ SINH VẬT NUÔI NGÀNH NGHỀ DỊCH VỤ THÚ Y TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Ban hành kèm theo Quyết định Số . QĐ-CĐCĐ-ĐT ngày tháng năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Đồng Tháp năm 2017 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. i LỜI GIỚI THIỆU Bệnh Ký sinh vật nuôi là môn học cung cấp những kiến thức về ký sinh trùng học và bệnh do ký sinh trùng gây ra ở gia súc gia cầm. Những kiến thức này rất cần thiết cho sinh viên ngành thú y và chăn nuôi đồng thời rất cần thiết cho cán bộ công tác ở các cơ quan thú y địa phương. Hiện nay nhu cầu về tài liệu học tập ở trường Cao Đẳng ngày càng cấp thiết. Phương pháp giảng dạy mới phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm chỉ có thể thực hiện có hiệu quả khi Nhà trường đáp ứng đủ nhu cầu về tài liệu học tập cho sinh viên. Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo chúng ta đã biên soạn cuốn giáo trình này. Nội dung cuốn giáo trình phong phú cập nhật những kiến thức mới các kết quả nghiên cứu mới về ký sinh trùng học thú y vừa là tài liệu học tập vừa là tài liệu để sinh viên đồng nghiệp và bạn đọc tham khảo. Mặc dù đã rất cố gắng trong quá trình biên soạn song không tránh khỏi những sai sót. Chúng tôi rất mong nhận được những đóng góp ý kiến của các bạn và đồng nghiệp để cuốn giáo trình hoàn thiện hơn. Đồng Tháp ngày .tháng. năm 2017 Chủ biên Cao Thanh Hoàn ii MỤC LỤC Trang LỜI GIỚI THIỆU . ii BÀI MỞ ĐẦU . 1 KÝ SINH TRÙNG THÚ Y ĐẠI CƯƠNG . 1 nghĩa ký sinh trùng . 1 nghĩa ký sinh . 1 . Các hiện tượng sinh học . 1 2. Hệ thống phân loại và danh pháp . 2 Ngành giun dẹp phylum Plathelminthes . 4 Ngành giun tròn phylum Nemathelminthes . 4 Ngành giun đầu gai phylum

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    98    2    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.