Siêu tinh thể ở hệ boson lõi cứng siêu lạnh trên mạng quang học tổ ong trong biểu diễn spin

Bài viết Siêu tinh thể ở hệ boson lõi cứng siêu lạnh trên mạng quang học tổ ong trong biểu diễn spin nghiên cứu sự tồn tại pha siêu tinh thể trong mô hình mạng quang học tổ ong của các nguyên tử trung hoà siêu lạnh thông qua việc biểu diễn các toán tử sinh huỷ boson lõi cứng bằng các toán tử spin ½. | Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2019. ISBN 978-604-82-2981-8 SIÊU TINH THỂ Ở HỆ BOSON LÕI CỨNG SIÊU LẠNH TRÊN MẠNG QUANG HỌC TỔ ONG TRONG BIỂU DIỄN SPIN Phạm Thị Thanh Nga Trường Đại học Thủy lợi email nga_ptt@ 1. GIỚI THIỆU CHUNG hiển nhiên 4 . Năm 2019 ba nhóm nghiên cứu đồng thời công bố đã quan sát được pha Hệ các nguyên tử siêu lạnh trong các bẫy siêu chảy trong hệ nguyên tử trung hoà trên quang học đang trở thành một hướng nghiên mạng quang học dạng tổ ong ở nhiệt độ siêu cứu nóng thu hút sự quan tâm của các nhà thấp và sau đó một nhóm tác giả đã tính toán nghiên cứu 1 . Sự phát hiện bằng thực lý thuyết cho thấy điều này là có cơ sở 5 . nghiệm hiện tượng ngưng tụ Bose-Einstein Hệ các nguyên tử trung hoà có thể mô tả 2 năm 1995 của các nhà khoa học bằng các hạt boson trong đó không thể có hai và W. Keterle mà hạt trên một nút tinh thể vì các nguyên tử sau đó được giải thưởng Nobel vào năm 2001 không thể đâm xuyên nhau. Hamiltonian của mở ra một kỷ nguyên mới của vật lý lượng hệ có dạng 6 tử. Về mặt ứng dụng người ta cho rằng hệ nguyên tử siêu lạnh có tiềm năng to lớn trong i ij Hˆ nˆi tij bˆi bˆ j bˆi bˆ j Vij nˆi nˆ j 1 ij lĩnh vực thông tin lượng tử đo đạc lượng tử trong đó bˆi bˆi tương ứng là toán tử sinh và và mô hình hoá lượng tử. Ngoài hiện tượng BEC trong các bẫy quang học siêu lạnh còn hủy boson cứng thứ i tij là tích phân nhảy có nhiều hiệu ứng vật lý thú vị thí dụ chuyển nút Vij là số hạng tương ứng với tương tác pha siêu chảy - điện môi sự tồn tại của trạng Coulomb. Các toán từ sinh hủy boson lõi thái siêu tinh thể Là các hạt tuân theo tính cứng có hai tính chất sau. Một là chúng thỏa thống kê Bose Einstein hệ nguyên tử siêu mãn các hệ thức giao hoán ở hai nút khác lạnh trong mạng quang học có thể ở pha siêu nhau như các boson thông thường chảy nghĩa là chúng có thể có độ nhớt bằng bˆi bˆj bˆi bˆ j bˆi bˆ j 0 với i j 2 không và chảy không có ma sát. Ngoài ra do sự chi phối của các quy luật lượng tử hệ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.