Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học: Diễn xướng Châu Vân trong đời sống văn hóa của nhân dân Nam Định

Mục tiêu của đề tài "Diễn xướng Châu Vân trong đời sống văn hóa của nhân dân Nam Định" trình bày khái quát nguồn gốc, lịch sử phát triển và những hình thức, đặc điểm diễn xướng chầu văn ở Nam Định. Từ đó nêu lên thực trạng và đề xuất giải pháp cho vấn đề kế thừa và phát triển diễn xướng chầu văn hiện nay. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.