Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học: Tổ chức hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí cho trẻ em trong các nhà thiếu nhi ở thủ đô Hà Nội hiện nay

Đề tài "Tổ chức hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí cho trẻ em trong các nhà thiếu nhi ở thủ đô Hà Nội hiện nay" trình bày cơ sở lý luận nghiên cứu hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí của trẻ em và thực trạng của việc tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí của các nhà thiếu nhi ở thủ đô Hà Nội; nêu lên các giải pháp đổi mới phương thức hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí hệ thống nhà thiếu nhi Hà Nội. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
427    257    2    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.