Giáo trình Kỹ thuật sơn ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng) - Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp

Nội dung của giáo trình đã được xây dựng trên cơ sở thừa kế những nội dung đã được giảng dạy ở các trường kết hợp với những nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Mời các bạn cùng tham khảo! | TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG THÁP KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN KỸ THUẬT SƠN Ô TÔ NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Ban hành kèm theo Quyết định Số ngày tháng năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp Đồng Tháp năm 2017 1 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể đƣợc phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 2 ỜI GIỚI THIỆU Việc tổ chức biên soạn giáo trình Kỹ thuật sơn ô tô nhằm phục vụ cho công tác đào tạo của trƣờng Trƣờng Cao đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp - Khoa Cơ khí- Xây Dựng - ngành công nghệ ôtô. Giáo trình là sự cố gắng lớn của tập thể Khoa Cơ khí- Xây Dựng nghề công nghệ ôtô nhằm từng bƣớc thống nhất nội dung dạy và học môn Kỹ thuật sơn ô tô. Nội dung của giáo trình đã đƣợc xây dựng trên cơ sở thừa kế những nội dung đã đƣợc giảng dạy ở các trƣờng kết hợp với những nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lƣợng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá. Giáo trình cũng là cẩm nang về Kỹ thuật sơn ô tô riêng cho nhƣng sinh viên của Trƣờng Cao đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp - Khoa Cơ khí- Xây Dựng. Giáo trình đƣợc biên soạn ngắn gọn dễ hiểu bổ sung nhiều kiến thức mới phù hợp với ngành nghề đào tạo mà Khoa Cơ khí Xây Dựng đã tự điều chỉnh cho thích hợp và không trái với quy định của chƣơng trình khung đào tạo của trƣờng. Với mong muốn đó giáo trình đƣợc biên soạn nội dung giáo trình bao gồm Bài 1. Kiến thức cơ bản về ky thuat sơn Bài 2. Kỹ thuật chuẩn bị bề mặt chà khô Bài 3. Pha chỉnh màu solid amp metalic Bài 4. Kỹ thuật che chắn Bài 5. Kỹ thuật phun sơn màu Bài 6. Kỹ thuật đánh bóng Xin chân trọng cảm ơn Khoa Cơ khí Xây Dựng - Trƣờng Cao đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp cũng nhƣ sự giúp đỡ quý báu của đồng nghiệp đã giúp tác giả hoàn thành giáo trình này. Mặc dù đã rất cố gắng nhƣng chắc chắn không tránh khỏithiếu sót tác giả rất mong nhận đƣợc ý

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.