Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học: Sưu tập tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Mục tiêu của đề tài "Sưu tập tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với hoạt động văn hóa Nghệ thuật tại bảo tàng Hồ Chí Minh" nghiên cứu giá trị Lịch sử, Văn hóa của sưu tập tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với hoạt động Văn hóa nghệ thuật giai đoạn 1951-1969; khẳng định vai trò của sưu tập này với hoạt động của Bảo tàng Hồ Chí Minh, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm kiện toàn và phát huy giá trị của sưu tập |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    530    2    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.