Giáo án môn Địa lí lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 34

Giáo án môn Địa lí lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 34 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được vai trò và đặc điểm của ngành giao thông vận tải, ngành bưu chính viễn thông; phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải, ngành bưu chính viễn thông; trình bày được tình hình phát triển và phân bố các ngành giao thông vận tải, ngành bưu chính viễn thông trên thế giới; . Mời các bạn cùng tham khảo! | Ngày soạn . Ngày dạy . Bài 34. ĐỊA LÍ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI 2 TIẾT I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức kĩ năng - Trình bày được vai trò và đặc điểm của ngành giao thông vận tải ngành bưu chính viễn thông. - Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải ngành bưu chính viễn thông. - Trình bày được tình hình phát triển và phân bố các ngành giao thông vận tải ngành bưu chính viễn thong trên thế giới - Vẽ được biểu đồ sơ đồ đọc và phân tích được bản đồ số liệu thống kê ngành giao thông vận tải ngành bưu chính viễn thông. - Liên hệ được các hoạt động giao thông vận tải ngành bưu chính viễn thong tại địa phương. 2. Về năng lực - Năng lực chung năng lực tự chủ và tự học năng lực giao tiếp và hợp tác năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. - Năng lực đặc thù Năng lực nhận thức khoa học địa lí nhận thức thế giới theo quan điểm không gian giải thích hiện tượng và quá trình địa lí xác định và giải thích được sự phân bố các đối tượng địa lí. Năng lực tìm hiểu địa lí sử dụng các công cụ địa lí học bản đồ bảng số liệu tranh ảnh khai thác internet phục vụ môn học. Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học tìm kiếm thông tin từ các nguồn tin cậy để cập nhật số liệu tri thức liên hệ được thự tế địa phương đất nước để làm sáng tỏ hơn kiến thức địa lí vận dụng được các kiến thức kĩ năng địa lí để giải quyết các vấn đề thực tiễn. 3. Về phẩm chất - Rèn luyện đức tính chăm chỉ trung thực trong học tập và nghiên cứu khoa học. - Bồi dưỡng lòng say mê nghiên cứu khoa học. - Hình thành thế giới quan khoa học khách quan tình yêu thiên nhiên tình cảm yêu thương người lao động thái độ tôn trọng các giá trị nhân văn khác nhau. - Ý thức trách nhiệm và hành động cụ thể trong việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 1. Thiết bị Máy tính máy chiếu. 2. Học liệu - Tranh ảnh video về ngành GTVT BCVT trên TG. - Bảng số liệu về ngành GTVT BCVT. - Bản đồ ngành GTVT BCVT thế giới. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.