Giáo án môn Tin học lớp 3 sách Kết nối tri thức: Bài 7

Giáo án môn Tin học lớp 3 sách Kết nối tri thức: Bài 7 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh giải thích được nếu sắp xếp những gì ta có một cách hợp lý thì khi cần sẽ tìm được nhanh hơn; sắp xếp được đồ vật hay dữ liệu hợp lí theo một số yêu cầu cụ thể; nêu được cách tìm đúng và nhanh đối tượng cần tìm dựa trên sự sắp xếp; . Mời các bạn cùng tham khảo! | BÀI 7 SẮP XẾP ĐỂ DỄ TÌM KIẾM 2 tiết I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA BÀI HỌC 1. Kiến thức kĩ năng Trong bài học này học sinh sẽ được học về cách sắp xếp một cách hợp lý để dễ tìm kiếm. 2. Phát triển năng lực phẩm chất . Năng lực chung Hình thành năng lực giao tiếp và hợp tác thông qua hoạt động nhóm. Hình thành năng lực giải quyết vấn đề thông qua tình huống thực tiễn. . Năng lực đặc thù Giải thích được nếu sắp xếp những gì ta có một cách hợp lý thì khi cần sẽ tìm được nhanh hơn. Sắp xếp được đồ vật hay dữ liệu hợp lí theo một số yêu cầu cụ thể. Nêu được cách tìm đúng và nhanh đối tượng cần tìm dựa trên sự sắp xếp. . Phẩm chất Bài học góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất sau o Chăm chỉ Học sinh tích cực trong việc hoàn thành các hoạt động học tập của cá nhân và của nhóm khi tham học. o Trách nhiệm Tham gia tích cực vào hoạt động của nhóm tự giác hoàn thành các nhiệm vụ mà nhóm đã phân công thực hiện đánh giá đúng theo phiếu hướng dẫn tự đánh giá hoạt động nhóm II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1. Giáo viên Máy tính máy chiếu bài giảng điện tử . 2. Học sinh SGK SBT đồ dùng học tập. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động 1 KHỞI ĐỘNG Mục tiêu Yêu cầu cần đạt. Học sinh trả lời được câu hỏi chủ cửa hàng đã làm gì để khách hàng có thể tìm kiếm mặt hàng nhanh hơn. Năng lực Phẩm chất Kết quả sản phẩm GV tổ chức hoạt động Hoạt động của học sinh học tập GV yêu cầu học sinh trả lời Học sinh lắng nghe quan Học sinh có thể biết được câu hỏi chủ cửa hàng đã sát. ông chủ cửa hàng làm gì làm gì để khách hàng có thể để sắp xếp hàng hóa Học sinh trình bày các tìm kiếm mặt hàng nhanh hơn. nội dung GV đưa ra trước hợp lý để khách hàng có Thông qua việc quan sát hình thể tìm kiếm một cách lớp 40 SGK Tr 34. dễ dàng. Kết thúc thảo luận GV cho Học sinh báo cáo kết quả nhận xét các nhóm khác. các nhóm báo cáo kết quả và tổ chức nhận xét đánh giá. GV chốt dẫn vào bài Hoạt động 2 SẮP XẾP HỢP LÝ Mục tiêu Yêu cầu cần đạt. Học sinh sắp xếp được đồ vật hay dữ liệu hợp lý theo yêu cầu. Năng lực .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.