Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học và đề xuất biện pháp phòng trừ hiệu quả loài rệp sáp Ferrisia virgata (Cckerell, 1983) tại xã IaBlứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

Đề tài "Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học và đề xuất biện pháp phòng trừ hiệu quả loài rệp sáp Ferrisia virgata (Cckerell, 1983) tại xã IaBlứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai" cung cấp đầy đủ các dẫn liệu về đặc điểm hình thái, sinh học và sinh thái học của loài rệp sáp Ferrisia virgata (Cockerell, 1983) ở vùng nghiên cứu; đề xuất các biện pháp phòng trừ và phát triển bền vững cây tiêu ở huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai” |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    104    2    21-07-2024
16    88    2    21-07-2024
7    85    2    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.