Giáo án môn Hoạt động trải nghiệm lớp 3 sách Chân trời sáng tạo: Tuần 19

Giáo án môn Hoạt động trải nghiệm lớp 3 sách Chân trời sáng tạo: Tuần 19 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh biết tìm hiểu việc làm gây lãng phí điện, nước; xác định các cách tiết kiệm điện, nước trong gia đình; thảo luận về lợi ích của điện, nước trong cuộc sống; . Mời các bạn cùng tham khảo! | Hoạt động trải nghiệm CHỦ ĐỀ 5. NĂM MỚI VÀ VIỆC TIÊU DÙNG THÔNG MINH Tuần 19 Ngày soạn Tiết 1 Tìm hiểu trang phục đón năm mới của một số dân tộc Ngày dạy Tiết 1 Sinh hoạt dưới cờ Tìm hiểu trang phục đón năm mới của một số dân tộc Tiết 2 Hoạt động giáo dục theo chủ đề Tìm hiếu việc làm gây lãng phí điện nước Xác định các cách tiết kiệm điện nước trong gia đình Tiết 3 Thảo luận về lợi ích của điện nước trong cuộc sống I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 1. Phẩm chất Phẩm chất chăm chỉ hiểu được thu nhập của các thành viên trong gia đinh. Phẩm chất nhân ái Vui vẻ thân thiện với các bạn. 2. Năng lực Năng lực chung Năng lực giao tiếp hợp tác Trao đổi thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế. Năng lực đặc thù Năng lực thích ứng với cuộc sống Xác định được những thứ thực sự cần mua để tránh lãng phí trong một số tình huống cụ thể. Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động tìm hiểu được thu nhập của các thành viên trong gia đình. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 1. Đối với giáo viên SGK Hoạt động trải nghiệm 3 SGV Hoạt động trải nghiệm 3 Hình ảnh trang phục đón năm mới của một số dân tộc khác nhau 2. Đối với học sinh SGK Hoạt động trải nghiệm 3 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Tuần 19 Tiết 1 Tìm hiểu trang phục đón năm mới của một số dân tộc HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS GV tồ chức cho HS chơi trò chơi HS chơi trò chơi đoán về trang phục đón đoán về trang phục đón năm mới của năm mới của một số dân tộc một số dân tộc GV yêu cầu HS nêu được ít nhất Nhiều học sinh nêu được ít nhất một điều một điều ấn tượng về trang phục đón ấn tượng về trang phục đón năm mới của năm mới của các dân tộc sau khi chơi các dân tộc sau khi chơi trò chơi chia sẻ điều trò chơi chia sẻ điều đó với bạn bè và đó với bạn bè và gia đình. gia đình. Hs khác nhận xét bổ sung. Gv nhận xét tuyên dương. VI. Điều chỉnh bổ sung sau bài dạy Hoạt động trải nghiệm CHỦ ĐỀ 5. NĂM MỚI VÀ VIỆC TIÊU DÙNG THÔNG MINH Tuần 19 Ngày soạn Tiết 2

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
105    72    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.