Giáo án môn Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 5: Xem đồng hồ (Tiết 2)

Giáo án môn Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 5: Xem đồng hồ (Tiết 2) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh đọc được giờ chính xác trên đồng hồ đến 5 phút; làm quen với việc chuyển đổi, tính toán giữa giờ và phút; giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến thời gian; . Mời các bạn cùng tham khảo! | KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 5 MÔN TOÁN LỚP 3 BÀI XEM ĐỒNG HỒ Tiết 2 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 1. Kiến thức kĩ năng Đọc được giờ chính xác trên đồng hồ đến 5 phút. Làm quen với việc chuyển đổi tính toán giữa giờ và phút. Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến thời gian. 2. Năng lực chung. Năng lực tự chủ tự học lắng nghe trả lời câu hỏi làm bài tập. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo tham gia trò chơi vận dụng. Năng lực giao tiếp và hợp tác hoạt động nhóm. 3. Phẩm chất. Phẩm chất nhân ái Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Phẩm chất chăm chỉ Chăm chỉ suy nghĩ trả lời câu hỏi làm tốt các bài tập. Phẩm chất trách nhiệm Giữ trật tự biết lắng nghe học tập nghiêm túc. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV Mô hình đồng hồ. HS Mô hình đồng hồ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động Khởi động 5 phút a. Mục tiêu Tạo cảm xúc vui tươi kết nối với chủ đề bài học. b. Phương pháp hình thức tổ chức hỏi đáp cá nhân cả lớp. GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Một bạn quay kim HS thực hiện theo yêu cầu của đồng hồ 1 bạn đọc giờ. GV. GV nhận xét tuyên dương. Lắng nghe. 2. Hoạt động Thực hành Luyện tập . phút Hoạt động 2 15 phút Thực hành a. Mục tiêu Đọc được giờ chính xác trên đồng hồ đến 5 phút. Làm quen với việc chuyển đổi tính toán giữa giờ và phút. Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến thời gian. b. Phương pháp hình thức tổ chức thực hành luyện tập cá nhân cặp đôi nhóm cả lớp. Bài 1 Chon đông hô phu h ̣ ̀ ̀ ̀ ợp vơi cach đoc. ́ ́ ̣ Yêu cầu HS tìm hiểu đề bài. HS tự tìm hiểu và làm bài. HDHS cách làm bài. Yêu cầu HS làm bài vào phiếu. Gọi HS trình bày. HS theo dõi. GV kiểm tra nhận xét. HS làm bài vào phiếu. Khi sửa bài giúp HS nói 3 giờ kém 15 phút là 2 giờ 45 HS trình bày. phút. Bài 2 Đoc gi ̣ ờ trên môi đông hô sau. ̃ ̀ ̀ GV cho HS đọc yêu cầu. Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi tìm hiểu bài tìm HS đọc yêu cầu. cách làm đọc giờ. HS thảo luận nhóm đôi tìm Yêu cầu HS làm cá nhân rồi .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.