Giáo án môn Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 12: Bảng chia 7

Giáo án môn Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 12: Bảng chia 7 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh thành lập bảng chia 7; bước đầu ghi nhớ bảng ; tính kết quả phép chia trong bảng chia 7 dựa vào bảng nhân 7; vận dụng để thực hiện chia số có hai chữ số cho 7, giải quyết vấn đề đơn giản qua việc giải toán; . Mời các bạn cùng tham khảo! | KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN LỚP 3 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO BẢNG CHIA 7 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 1. Năng lực đặc thù Bảng chia 7 Thành lập bảng chia 7. Bước đầu ghi nhớ bảng yêu cầu đối với các học sinh HS có khả năng dễ dàng thuộc bảng . Tính kết quả phép chia trong bảng chia 7 dựa vào bảng nhân 7 yêu cầu đối với đa số HS trong lớp . Vận dụng để thực hiện chia số có hai chữ số cho 7 giải quyết vấn đề đơn giản qua việc giải toán. 2. Năng lực chung. Năng lực tự chủ tự học lắng nghe trả lời câu hỏi làm bài tập. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo tham gia trò chơi vận dụng. Năng lực giao tiếp và hợp tác hoạt động nhóm. 3. Phẩm chất. Phẩm chất nhân ái Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Phẩm chất chăm chỉ Chăm chỉ suy nghĩ trả lời câu hỏi làm tốt các bài tập. Phẩm chất trách nhiệm Giữ trật tự biết lắng nghe học tập nghiêm túc. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Giáo viên GV Bảng nhân 7 bảng chia 7. HS Sách học sinh vở bài tập bộ thiết bị học toán viết chì bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động Khởi động 5 phút a. Mục tiêu Tạo cảm xúc vui tươi kết nối với chủ đề bài học. b. Phương pháp hình thức tổ chức Trò chơi cả lớp. GV cho cả lớp chơi trò Truyền điện HS nghe yêu cầu thực hiện. GV nêu yêu cầu các bạn hãy nối tiếp nhau nêu các HS cả lớp thực hiện trò chơi nêu phép tính trong bảng nhân 7. từng phép tính trong bảng nhân 7. HS nhận xét. GV nhận xét tuyên dương. HS lắng nghe. GV chuyển ý giới thiệu bài. 2 2. Hoạt động Kiến tạo tri thức mới 30 phút Hoạt động 1 12 phút Khám phá a. Mục tiêu Giúp HS lập được bảng chia 7 từ bảng nhân 7 và thuộc bảng chia 7. b. Phương pháp hình thức tổ chức Đàm thoại trực quan vấn đáp thảo luận nhóm. GV giới thiệu bảng chia 7 chưa có kết quả. HS quan sát. Yêu cầu Hs nhận xét về số chia số bị chia của bảng HS nhận biết số chia là 7 số bị chia 7. chia là dãy số đếm thêm 7 từ 7 đến 70 . Đây cũng là các tích trong bảng nhân 7. Chia lớp thành hai nhóm. HS thực hiện thảo

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.