Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 2: Biến ngẫu nhiên

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 2: Biến ngẫu nhiên. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm biến ngẫu nhiên; biểu diễn biến ngẫu nhiên; hàm phân phối biến ngẫu nhiên; hai biến ngẫu nhiên rời rạc độc lập; hàm của biến ngẫu nhiên; các đặc trưng của biến ngẫu nhiên; . Mời các bạn cùng tham khảo! | Bài giảng LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TRONG Y HỌC Chương 2 BIẾN NGẪU NHIÊN Thạc sĩ Nguyễn Công Nhựt Kênh video https c Toanchobacdaihoc Nguyen Cong Nhut Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học Ngày 12 tháng 2 năm 2022 1 52 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TRONG Y HỌC Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học Tài liệu video bài giảng được đưa lên elearning hàng tuần. Sinh viên tải về in ra và mang theo khi học. Điểm tổng kết môn học được đánh giá xuyên suốt quá trình học Điểm quá trình 20 Kiểm tra giữa kỳ 20 Thi cuối kỳ 60 thi trắc nghiệm 60 phút Cán bộ giảng dạy Thạc sĩ Nguyễn Công Nhựt ĐT 0933373432 Email ncnhut@ Zalo 0378910071 Facebook https Blog https Nguyen Cong Nhut Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học Ngày 12 tháng 2 năm 2022 2 52 Content 1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LÝ THUYẾT XÁC SUẤT 2 BIẾN NGẪU NHIÊN 3 MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG 4 LÝ THUYẾT MẪU 5 ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ THỐNG KÊ 6 KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT CHO MỘT THAM SỐ THỐNG KÊ 7 HỒI QUY VÀ TƯƠNG QUAN 8 THỐNG KÊ MÔ TẢ Nguyen Cong Nhut Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học Ngày 12 tháng 2 năm 2022 3 52 Content 1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LÝ THUYẾT XÁC SUẤT 2 BIẾN NGẪU NHIÊN 3 MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG 4 LÝ THUYẾT MẪU 5 ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ THỐNG KÊ 6 KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT CHO MỘT THAM SỐ THỐNG KÊ 7 HỒI QUY VÀ TƯƠNG QUAN 8 THỐNG KÊ MÔ TẢ Nguyen Cong Nhut Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học Ngày 12 tháng 2 năm 2022 4 52 BIẾN NGẪU NHIÊN NỘI DUNG 2-1 Khái niệm biến ngẫu nhiên 2-2 Biểu diễn biến ngẫu nhiên 2-3 Hàm phân phối biến ngẫu nhiên 2-4 Hai biến ngẫu nhiên rời rạc độc lập 2-5 Hàm của biến ngẫu nhiên 2-6 Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên Nguyen Cong Nhut Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học Ngày 12 tháng 2 năm 2022 5 52 Khái niệm biến ngẫu nhiên Định nghĩa Một biến ngẫu nhiên random variable với giá trị thực là một hàm số đo được trên một không gian xác suất X Ω P R Hình Biến ngẫu

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
138    88    3    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.