Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thiết kế và sử dụng thí nghiệm trong dạy học sinh học trung học phổ thông

Mục tiêu của đề tài "Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thiết kế và sử dụng thí nghiệm trong dạy học sinh học trung học phổ thông" là đi sâu nghiên cứu việc áp dụng các giải pháp để rèn luyện kỹ năng thiết kế và sử dụng thí nghiệm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ở các trường ĐHSP. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
102    93    1    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.