Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Phát triển năng lực đánh giá cho giáo viên trong dạy học môn Toán lớp 5

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận thực tiễn về năng lực đánh giá trong dạy học môm Toán lớp 5, luận văn "Phát triển năng lực đánh giá cho giáo viên trong dạy học môn Toán lớp 5" đề xuất các biện pháp nhằm phát triển NLĐG cho GV trong dạy học môn Toán lớp 5. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    101    1    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.