Nghiên cứu vi cấu trúc lý giải sự giảm hệ số thấm của đất cát san lấp trộn xi măng

Nghiên cứu vi cấu trúc lý giải sự giảm hệ số thấm của đất cát san lấp trộn xi măng khảo sát sự biến đổi vi cấu trúc của soilcrete bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM) để làm sáng tỏ sự thay đổi hệ số thấm (ks) theo thời gian | Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng ĐHXDHN 2022 16 3V 116 127 NGHIÊN CỨU VI CẤU TRÚC LÝ GIẢI SỰ GIẢM HỆ SỐ THẤM CỦA ĐẤT CÁT SAN LẤP TRỘN XI MĂNG Lương Thị Bícha b Trần Nguyễn Hoàng Hùnga b a Khoa Kỹ thuật Xây dựng Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh 268 đường Lý Thường Kiệt quận 10 TP. Hồ Chí Minh Việt Nam b Đại học Quốc gia TP. HCM phường Linh Trung quận Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh Việt Nam Nhận ngày 06 5 2021 Sửa xong 11 7 2022 Chấp nhận đăng 14 7 2022 Tóm tắt Xi măng được sử dụng phổ biến để cải thiện đất yếu như làm tăng cường độ khống chế biến dạng giảm hệ số thấm . Sự thay đổi các đặc tính kỹ thuật của đất trộn xi măng soilcrete phụ thuộc vào sự thay đổi cấu trúc vi mô của nó. Nghiên cứu này khảo sát sự biến đổi vi cấu trúc của soilcrete bằng kính hiển vi điện tử quét SEM để làm sáng tỏ sự thay đổi hệ số thấm k s theo thời gian. Hai mẫu soilcrete giống nhau được chế tạo từ đất cát san lấp tỉnh Đồng Tháp trộn với xi măng OPC hàm lượng 300 kg m3 để thực hiện thí nghiệm thấm và SEM. Kết quả cho thấy k s của soilcrete giảm hơn lần so với đất cát tự nhiên. k s của soilcrete giảm theo thời gian bảo dưỡng. Vi cấu trúc của mẫu soilcrete đặc chắc hơn so với mẫu đất chưa xử lý. Các sản phẩm CSH và ettringite được nhìn thấy rõ ràng trên các hình ảnh SEM các sản phẩm này tăng dần lấp đầy lỗ rỗng trong mẫu soilcrete làm giảm hệ số thấm của soilcrete theo thời gian bảo dưỡng. Từ khoá hệ số thấm đất trộn xi măng cát san lấp vi cấu trúc SEM. INVESTIGATION OF MICROSTRUCTURE OF DREDGING SAND MIXING CEMENT TO INTERPRET REDUCTION OF PERMEABILITY Abstract Cement is widely utilized to mix with soft soils to improve their properties such as strength stiffness hydraulic conductivity and so on. The improved characteristics of soils mixing cement soilcrete depend on the change of soilcrete microstructure. This paper investigated the variation of soilcrete microstructure using a scanning electron microscopy SEM to interpret changes in the hydraulic conductivity k s with .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.