Đánh giá tác động của công nghệ 4.0 đến doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết Đánh giá tác động của công nghệ đến doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh rình bày xác định các lợi ích về lâu dài cũng như các thách thức mà doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh phải đối mặt khi áp dụng Công nghệ , từ đó đưa ra các giải pháp để giúp các doanh nghiệp có cách tiếp cận phù hợp nhằm tận dụng hiệu quả những lợi ích mà khoa học công nghệ mang lại cũng như vượt qua được những khó khăn về mặt con người và tài chính trong quá trình chạy đua vào thế hệ công nghệ mới của thế giới. | Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng ĐHXDHN 2022 16 3V 41 59 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ ĐẾN DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Phạm Vũ Hồng Sơna b Đậu Thùy Dunga b Trần Lê Anha b Nguyễn An Nguyêna b a Khoa Kỹ thuật Xây dựng Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh 268 đường Lý Thường Kiệt quận 10 TP. Hồ Chí Minh Việt Nam b Đại học Quốc gia TP. HCM phường Linh Trung TP. Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh Việt Nam Nhận ngày 04 5 2022 Sửa xong 18 7 2022 Chấp nhận đăng 18 7 2022 Tóm tắt Ngày nay với sự hỗ trợ của Công nghệ các doanh nghiệp xây dựng đã có nhiều sự đổi mới và sáng tạo trong hoạt động. Tuy nhiên bên cạnh các lợi ích tiềm năng vẫn còn nhiều thách thức khiến cho mức độ số hóa và tự động hóa của doanh nghiệp vẫn đang ở mức thấp. Nghiên cứu này hướng đến việc xác định các tác động mà Công nghệ mang lại cho các doanh nghiệp xây dựng tại TP. HCM thông qua việc tiến hành một cuộc khảo sát với các cá nhân và chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng. Dữ liệu thu về 117 phiếu phản hồi hợp lệ dựa trên 37 tác động được đưa ra trong bảng khảo sát. Sau khi phân tích các tác động được chia thành 2 nhóm Lợi ích 4 nhóm phụ và Thách thức 6 nhóm phụ . Kết quả nghiên cứu đã xác định được các tác động ảnh hưởng nhất mà Công nghệ mang lại. Từ đó đưa ra giải pháp phù hợp giúp các doanh nghiệp xây dựng tiếp cận và áp dụng khoa học công nghệ thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp thông qua các lợi ích của Công nghệ . Từ khoá Công nghệ doanh nghiệp xây dựng BIM tự động hóa. IMPACT ASSESSMENT OF TECHNOLOGY ON THE CONSTRUCTION ENTERPRISES IN HO CHI MINH CITY Abstract Nowadays with the support of Technology construction enterprises have had so many inovation and cre- ativity in operation. However besides the potential benefits there are many challenges which make the level of digitization and automation of enterprises at a low level. This research aims to determine the impacts of Tech- nology to construction enterprises in Ho Chi Minh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.