Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Bài toán tối ưu không trơn trong bài toán ngược và ứng dụng

Mục tiêu của đề tài "Bài toán tối ưu không trơn trong bài toán ngược và ứng dụng" là nghiên cứu, tìm hiểu bài toán tối ưu và các thuật toán cho bài toán tối ưu này, ứng dụng các giải thuật cho một số bài toán cụ thể. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
89    95    3    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.