Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Giải thuật cho bài toán tối ưu không trơn trong chỉnh hóa và ứng dụng

Đề tài "Giải thuật cho bài toán tối ưu không trơn trong chỉnh hóa và ứng dụng" trình bày các khái niệm, định lý cơ bản về giải tích hàm và giải tích lồi; một số tính chất của hàm phạt có tính chất thưa, toán tử co rút mềm sẽ sử dụng trong luận văn; giải thuật kiểu Gradient và giải thuật cải tiến của Beck. Luận văn tập trung vào chứng minh các tính chất hội tụ của các phương pháp này trong không gian Hilbert và cách chọn kích thước bước của mỗi giải thuật. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    120    1    20-07-2024
31    107    2    20-07-2024
2    134    3    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.