Luận văn Thạc sĩ Toán học: Hệ mô tả rời rạc và ứng dụng

Đề tài "Hệ mô tả rời rạc và ứng dụng" trình bày một số kiến thức về hệ phương trình sai phân, thuật toán Putzer, công thức Jordan, sự ổn định của hệ tuyến tính, phương pháp Liapunov; trình bày vận dụng hệ phương trình sai phân để nghiên cứu lý thuyết điều khiển, nghiên cứu với điều kiện nào của hệ phương trình sai phân thì hệ thống điều khiển được hoàn toàn. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
117    638    10    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.