Luận văn Thạc sĩ Sinh thái học: Nghiên cứu phân bố của cá Mú đen chấm nâu (Epinephelus coioides) trong các hệ sinh thái vùng hạ lưu sông Thu Bồn, Hội An, Quảng Nam

Đề tài "Nghiên cứu phân bố của cá Mú đen chấm nâu (Epinephelus coioides) trong các hệ sinh thái vùng hạ lưu sông Thu Bồn, Hội An, Quảng Nam" đã nghiên cứu sự phân bố của cá Mú đen chấm nâu (Epinephelus coioides) trong các hệ sinh thái vùng hạ lưu sông Thu Bồn để tìm hiểu sự di cư trong một giai đoạn quan trọng trong vòng đời của cá, làm cơ sở để bảo tồn một loài cá kinh tế quan trọng của địa phương. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
190    64    6    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.