Kích động trong rối loạn cảm xúc lưỡng cực hiện tại giai đoạn hưng cảm: Nghiên cứu cắt ngang tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia

Đánh giá và điều trị kích động nói chung đã và đang được quan tâm nghiên cứu nhiều trên thế giới. Tuy nhiên hiện tại chưa có nhiều nghiên cứu kích động ở người bệnh RLCXLC bao gồm cả ở Việt Nam. Do đó, nghiên cứu “Kích động trong rối loạn cảm xúc lưỡng cực hiện tại giai đoạn hưng cảm: Nghiên cứu cắt ngang tại Viện Sức khoẻ Tâm thần Quốc Gia” được thực hiện nhằm phục vụ thực hành chẩn đoán lâm sàng và điều trị hiệu quả hơn. | vietnam medical journal n01 - AUGUST - 2022 6. Phạm Thị Diệp Nguyễn Đức Thành Phạm yếu tố liên quan của học sinh lớp 5 tại Hà Nội. Duy Tường. Thực trạng và một số yếu tố liên TCNCYH. 2021 146 10 113-121. quan đến thừa cân béo phì ở trẻ 6-11 tuổi tại các doi trường tiểu học ở thành phố Hải Dương năm 2018. 8. Shimokawa S. When does dietary knowledge Tạp chí Y học dự phòng. 2020 Tập 30 Số 8 . matter to obesity and overweight prevention Food 7. Nguyễn Thị HY Trần Quang T Nguyễn Thị Policy. 2013 38 35-46. doi KA Đặng Thị TH. Thừa cân béo phì và một số KÍCH ĐỘNG TRONG RỐI LOẠN CẢM XÚC LƯỠNG CỰC HIỆN TẠI GIAI ĐOẠN HƯNG CẢM NGHIÊN CỨU CẮT NGANG TẠI VIỆN SỨC KHOẺ TÂM THẦN QUỐC GIA Nguyễn Thị Hoài Thương1 Nguyễn Văn Tuấn1 2 Lê Thị Thu Hà1 2 Phạm Xuân Thắng1. TÓM TẮT National Institute of Mental Health from October 2019 to July 2020. Objectives describe clinical 55 Kích động là một trạng thái phổ biến trong tâm characteristics of agitation and comment on treatment thần học bao gồm cả ở rối loạn cảm xúc lưỡng cực và progress. Results agitation rate were of cần được đánh giá đầy đủ và có biện pháp quản lý patients at the time of admission the most common thích hợp. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu chùm ca symptoms were short tempered and tense bệnh trên 57 người bệnh được chẩn đoán rối loạn cảm respectively and of cases symptoms of xúc lưỡng cực hiện tại giai đoạn hưng cảm điều trị nội aggression cursing and yelling were least common trú tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia- Bệnh viện . The mean ASS and OAS scores at admission Bạch Mai trong thời gian từ tháng 10 2019 đến tháng were and respectively 07 2020 với mục tiêu mô tả đặc điểm lâm sàng kích with a statistically significant decrease after treatment. động và nhận xét tiến triển điều trị. Kết quả tỷ lệ kích Conclusions the rate of agitation in patients with động gặp ở 68 4 người bệnh lúc vào viện triệu bipolar disorder .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.