Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Thi pháp truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ

Đề tài nghiên cứu "Thi pháp truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày các nội dung: Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ và hành trình sáng tạo nghệ thuật; quan niệm nghệ thuật về con người trong truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ; đặc điểm phương thức thể hiện trong truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    99    1    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.