Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Hình tượng người trí thức trong Cơ hội của Chúa và Khải huyền muộn của Nguyễn Việt Hà

Luận văn "Hình tượng người trí thức trong Cơ hội của Chúa và Khải huyền muộn của Nguyễn Việt Hà" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày hành trình sáng tác và quan niệm nghệ thuật của Nguyễn Việt Hà, các kiểu hình tượng người trí thức trong tiểu thuyết Cơ hội của Chúa và Khải huyền muộn cảu Nguyễn Việt Hà, phương thức xây dựng hình tượng người tri thức trong tiểu thuyết Cơ hội của Chúa và Khải huyền muộn của Nguyễn Việt Hà. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
66    220    11    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.