Tình hình đề kháng kháng sinh của Klebsiella pneumoniae được phân lập từ các mẫu bệnh phẩm tại Bệnh Cần Thơ năm 2021-2022

Bài viết Tình hình đề kháng kháng sinh của Klebsiella pneumoniae được phân lập từ các mẫu bệnh phẩm tại Bệnh Cần Thơ năm 2021-2022 phân tích tình hình đề kháng kháng sinh của các chủng Klebsiella pneumoniae phân lập được từ các mẫu bệnh phẩm. | vietnam medical journal n02 - AUGUST - 2022 Neck Surg Off Publ Assoc Otolaryngol India. 7. Zeng M Wang H Liao B et al. Comparison of 2018 70 1 87-91 efficacy of fluticasone propionate versus 6. Varvyanskaya A Lopatin A. Efficacy of long- clarithromycin for postoperative treatment of term low-dose macrolide therapy in preventing different phenotypic chronic rhinosinusitis a early recurrence of nasal polyps after endoscopic randomized controlled trial. Rhinology. sinus surgery. Int Forum Allergy Rhinol. 2019 57 2 101-109. 2014 4 7 533-541. TÌNH HÌNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA KLEBSIELLA PNEUMONIAE ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ CÁC MẪU BỆNH PHẨM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022 Nguyễn Chí Nguyễn1 Trần Đỗ Hùng2 Phạm Thị Ngọc Nga2 Nguyễn Như Nguyễn2 Phan Hoàng Đạt2 Nguyễn Dương Hiển3 Lê Thúy An3 Nguyễn Thị Diệu Hiền4 Võ Thái Dương4 TÓM TẮT 77 SUMMARY Đặt vấn đề Ngày nay đề kháng kháng sinh của ANTIMICROBIAL RESISTANT STATUS OF vi khuẩn là vấn đề được quan tâm hàng đầu của KLEBSIELLA PNEUMONIAE ISOLATED FROM ngành y tế nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới. PATIENT SPECIMENS AT CAN THO CITY Trong đó Klebsiella pneumoniae là nguyên nhân phổ biến của các loại bệnh nhiểm khuẩn với mức độ đề GENERAL HOSPITAL AND CAN THO CENTRAL kháng kháng sinh cao. Mục tiêu nghiên cứu phân GENERAL HOSPITAL IN 2021-2022 tích tình hình đề kháng kháng sinh của các chủng Background Today antibiotic resistance of Klebsiella pneumoniae phân lập được từ các mẫu bệnh bacteria is a top problem of the health industry in our phẩm. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu country as well as in many countries around the world. 345 chủng Klebsiella pneumoniae phân lập xác định In there Klebsiella pneumoniae is a common cause of làm kháng sinh đồ bằng phương pháp đo MIC trên hệ bacterial infections with high levels of antibiotic thống máy kháng sinh đồ tự động. Biện luận kết quả resistance. Objectives Analyzing the antibiotic kháng sinh đồ theo chuẩn CLSI 2020.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    175    1    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.